KAMI BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENGENDALIKAN PENGURUSAN PEMBEKALAN AIR KEPADA TEKNOLOGI TENAGA PERLIS CONSORTIUM (TTPC) DAN SYARIKAT AIR PERLIS (SAP)
KE SELURUH KAWASAN SIMPANG EMPAT PERLIS

-->

Jika Anda ingin membuat aduan, Anda boleh mengemukakan aduan di Whistleblowing kami